Fortellinger om mangfold

Please note: This page refers to an event that has already taken place.

Time: Wednesday, 13 September 2017 08:00-16:00
Place: PRIO, Hausmanns gate 7, Oslo

Fortellinger om mangfold

Rundebordskonferanse om flyktninger og mangfold i Norge i dag.​

Temaet for denne rundebordskonferansen er ulike fortellinger om flyktninger og mangfold i Norge i dag. Kunstnere, akademikere, politikere, journalister og andere sentrale aktører fra det offentlige og sivile samfunn deltar og arrangerer workshops. 

Intensjonen med dagen er å øke vår bevissthet om hvordan ulike fortellinger rundt mangfold påvirker oss og vår handlekraft. I tillegg ønsker vi å gi rom for de visjonene vi har innenfor dette feltet, og de fortellingene vi ønsker å bringe inn i det offentlige rom og omsette til handling. 

Målet er å skape nettverk, dele verktøy og øke vår kapasitet og gjennomslagskraft til å bidra positivt til en inkluderende og human debatt rundt flyktninger og mangfold i Norge i dag.

PROGRAM

08.00–08.30       Kaffe og registrering

08.30–09.30       Velkommen og Intro - PRIO og Røde Kors

09.30–09.45       Kaffe

09.45–11.45       Parallelle workshops I

11.45–12.45       Lunsj

12.45–14.45       Parallelle workshops II

  • Rom til å snakke – ungdom, konflikt og mangfold – Røde Kors Gatemegling
  • Fortellinger om flyktninger, kompetanse og arbeidserfaring – SoCentral
  • Fortellinger av flyktninger – Nansen Fredssenter
  • Bevisstgjøringskurs for ungdommer med  krysskulturell oppvekst – FlexID

14.45–15.00       Kaffe

15.00–16.00       Avslutningssamling